Hjälporganisationer för hundar

Hundar får en framtid genom organisationer

World Animal Protection (WAP) hjälper djur som far illa i världen. Det kan vara djur i samhällen, lantbruksdjur eller vilda djur. Statistik visar att fler än 20 miljoner hundar avlivas varje år – många gånger är sterilisering och vaccinering ett bättre alternativ. WAP arbetar enligt det senare alternativet som är både djurvänligt och effektivt.

Massavlivningar av hundar försvaras med att det förhindrar spridning av sjukdomar och att antalet gatuhundar är för många. WAP gör sitt yttersta för att förhindra massavlivningarna och steriliserar och vaccinerar därför hundar i utsatta länder. Man har även ett nära samarbete med länders regeringar i hopp om att skapa djurskyddslagar.

Sterilisering och vaccinering är bättre alternativ än massavlivning. WAP understryker att spridning av diverse sjukdomar, exempelvis rabies, förhindras om 70 % av hundarna i det specifika området blir vaccinerade. WAP utbildar dessutom hundägare om ansvarsfullt hundägande. Förhoppningen är att ingen hund ska fara illa.

Sverige är förskonat från rabies och liknande sjukdomar. Dock finns det hundar som far illa – ofta handlar det om ägare som slår och sparkar sin hund, eller hundar som inte längre är önskade och lämnas vid en vägkant. I landet finns det flera organisationer som hjälper utsatta hundar till ett bättre liv.

Hundstallet är en ideell organisation som hjälper utsatta hundar att hitta nya hem. Många är intresserade av omplaceringshundar, det vill säga hundar på exempelvis Hundstallet. Fördelarna är att utsatta hundar får ett bättre liv samt att kostnaden är lägre i jämförelse med en kennel.

För att bli ägare till en omplaceringshund krävs oftast tidigare erfarenhet samt goda referenser om dig som hundägare. Allt för att säkerställa att hunden i fråga kommer till ett hem där förutsättningarna är goda, det vore orättvist om hunden kom till otrygga händer – han eller hon förtjänar mycket bättre än så.

Hunden är människans bästa vän. Hjälporganisationer som World Animal Protection och Hundstallet hjälper oss att aldrig glömma det.

Hundar